Blog

Toxic: Betekenis, uitleg en voorbeelden

a person drowns underwater

In het huidige, digitale tijdperk komen we er vaker dan eens achter dat er weer nieuwe woorden het leven in worden geblazen. Denk aan afkortingen als ‘jwz’, ‘bae’ of ‘omg’. Er zijn verbasteringen van woorden, waaronder ‘waanzinnie’ en ‘heerlie’. Maar, er zijn ook leenwoorden die we als Nederlanders ons graag toe-eigenen. Een goed voorbeeld daarvan is ’toxic’.

Hoewel dat woord door velen wel te vertalen is (het betekent ‘giftig), snapt nog lang niet iedereen wat het betekent wanneer er wordt gezegd dat iemand toxic is. Vandaar dat we de betekenis en/ of uitleg in deze blog samen met je zullen bekijken. Door enkele voorbeelden te geven, zal de context direct ook een stukje duidelijk worden. Dus, of je nu een taalnerd bent of iemand die toxic is genoemd, we staan voor je klaar.

Betekenis en uitleg

Het woord ’toxic’ is afgeleid van het Engels en betekent in het Nederlands dus letterlijk ‘giftig’. Deze term vindt je tegenwoordig veelal op het internet, al wordt dan niet de letterlijke definitie van het woord bedoeld.

Op het internet wordt de betekenis van het woord wat uitgetrokken. In dit geval wordt het woord echt aan een persoon/ relatie of gebeurtenis toegeschreven. Denk bijvoorbeeld aan de volgende uitspraak: ‘wow, hun relatie was echt toxic’. Dan betekent dat de relatie al langere tijd niet goed was. Dus, ze hadden erg vaak hevige ruzie, waarna het weer ‘goed’ was, maar nooit werd uitgepraat. j

Een scherpe betekenis van toxic is: een persoon is toxic wanneer hij een ander persoon met opzet (emotionele) schade toebrengt.

Uitleg

Hoewel veel mensen denken dat het woord toxic eigenlijk alleen maar op het internet voorkomt, is dat niet helemaal waar. Zo wordt de term nog weleens gebruikt bij personen als een relatietherapeut, psycholoog of dergelijk persoon. Dit omdat je het soort gedrag dat een toxic persoon vertoond, vaak in relaties voorkomt. Dat jij de ober toxic vindt, omdat je al een half uur zit te wachten, is niet echt gegrond. Dat een professionele buitenstaander de gebeurtenissen in een relatie als toxic beschrijft, is beter te begrijpen. Sterker nog, wanneer je iemand onterecht als giftig omschrijft, kan dit zelfs schadelijk zijn voor die persoon.

Op sociale media verschuilen veel mensen zich achter hun online muur. Niemand weet dat zij het zijn, mensen neerhalen vanuit een slaapkamer is immers makkelijker dan hetzelfde te doen wanneer de persoon voor je staat. Iemand toxic noemen, is daarmee ook een stuk makkelijker. Tenminste, is dat eigenlijk wel zo? Want, zo blijkt uit recentelijk onderzoek van de Universiteit Utrecht, wat personen op het internet zeggen is lang niet altijd gelijk aan hun eigen mening. Soms is het juist makkelijk om niks te zeggen of je aan te sluiten bij al geschreven meningen, dan zelf iets in een discussie te gooien.

Nou ging die uitspraak wel over maatschappelijke vraagstukken en dus niet over persoonlijke ervaringen, maar we kunnen best begrijpen dat dit in een geval van toxic situaties ook gebeurt. Als één iemand zich uitspreekt over een, bijvoorbeeld, relatie, dan volgen er vanzelf wel meer. Er geldt immers: ‘als er één schaap over de dam is, dan…’ Wellicht klinkt dit wat flauw, maar in realiteit lijkt dat wel te gebeuren.

Wanneer is iemand toxic?

Toxic personen zijn vaak aan het manipuleren, schetsen de waarheid niet zoals die is en denken aan hun eigen belang. De vraag is waar je in je persoonlijke leven een grens trekt. Het is tegenwoordig zó makkelijk om iemand te bestempelen, dat de serieuzere betekenis van de term hiermee wat vervaagd. Laat je de situatie gewoon over je heen komen, maak je een realistische overweging en zegt op een volwassen manier wat je van de situatie vindt of kies je er liever voor om het met de term toxic te bestempelen, waarna je bijwijze van spreken wegloopt?

Naar onze mening is het zaak ons gewoon te blijven richten op termen die voor iedereen gelden, elkaar niet zo maar in hokjes te plaatsen en elke situatie met een gesprek proberen op te lossen. Vaak zijn het niet de daden die iets teweeg stellen, maar de juiste formulering van woorden die een persoon overtuigen om het goede te doen.

Voorbeelden

Wellicht heb je nu wel een idee van wat een toxische situatie inhoudt, maar heb je behoefte aan wat verduidelijking. Deze zullen we je nu geven aan de hand van voorbeelden:

  • Giftige werkomgeving
    Een toxic werkomgeving kan bestaan uit pestgedrag op de werkplek, slecht management en een hoog stressniveau door een te hoge workload. De werkcultuur is ongezond en waarschijnlijk ook ongezellig. Wellicht is het een werkgever die deze behoeftes onjuist faciliteert.
  • Giftige relatie
    Toxic relaties zijn schadelijk voor zowel fysieke als mentale gezondheid. Het is belangrijk om de tekenen van toxiciteit te herkennen, zoals manipulatief gedrag, jaloezie en controle. Het is vrijwel altijd zo dat één partner de veroorzaker is en de ander het slachtoffer.
  • Giftige discussies online
    Op internet zijn er talloze voorbeelden van toxiciteit, variërend van beledigende opmerkingen op nieuwssites tot hatelijke reacties op sociale media. Het omvat verschillen in waarden en normen, bijvoorbeeld bij maatschappelijke vraagstukken.

Je kan in ieder geval wel stellen dat erover de term eigenlijk niets positiefs is te zeggen